Informācija par:

 

Brīvmūrnieku Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita Cienījamo Trīsstūri "Akhet" Nr.132 Rīgas Austrumos

 

 

 

Ēģiptes brīvmūrniecība, pie kuras pieder Senais un Sākotnējais Memfisa-Misraim Rits, ir ceļš, kā cilvēki sapulcēs, kuras sauc par brīvmūrnieku ložām, ar senu un krāšņu rituālu palīdzību, cenšas iepazīt paši sevi, pilnveidot savas morālās vērtības un apgūt garīgo, filozofisko un mistisko pieredzi.

 

Brīvmūrnieku ceremoniju majestātiskā simbolika ir paredzēta, lai mazinātu postošās kaislības, attīrītos no maldiem un aizspriedumiem, dotu labvēlīgu augsni tikumu attīstībai, disciplinētu prātu, un galu galā, lai veicinātu visaptverošu cilvēka pašrealizāciju. Brīvmūrnieku loža ir vieta, kurā notiek intelektuāls un garīgs darbs.

 

Mūsdienu Ēģiptes brīvmūrnieki ir uzticīgi pasaules brīvmūrnieku sākotnējām tradīcijām, kuras viņi nemainītas nodod tālāk jaunajiem brīvmūrniekiem.

 

Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita domnīcu, tas ir, ložu un trīsstūru durvis ir atvērtas visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, ticības, ideoloģijas, filozofiskajiem uzskatiem, pilsonības, sociālā un ekonomiskā stāvokļa.

 

Memfisa-Misraim brīvmūrniecība nav saistīta ar nevienu reliģiju, sociālu vai politisku kustību un nav atkarīga no nevienas no tām. Par Memfisa-Misraim ložas locekļiem kļūst vīrieši un sievietes, kuri atzīst Augstākā Prāta esamību un Dvēseles nemirstību. Tāpat viņiem ir rīcības brīvība, pietiekama izglītība un viņi novērtē centienus pilnveidot tikumus.

 

Brīvmūrniecība saviem biedriem nodrošina pilnīgu sirdsapziņas brīvību, ja viņi pieņem brīvmūrnieku morālo ideālu, kas izteikts devīzē: Brīvība! Vienlīdzība! Brālība!

 

Nepatiesas ziņas par brīvmūrniekiem izplata cilvēki, kuriem ir neskaidri priekšstati par brīvmūrniecību un kuri parasti izmanto vārdu masons, bet brīvmūrnieku domnīcas dēvē tikai par slepenām biedrībām.

 

Faktiski ne brīvmūrnieku ložu esamība, ne mērķis nav noslēpums, ja cilvēks veic piepūli un iepazīstas ar brīvmūrnieku autentiskiem dokumentiem, arhitektūras darbiem un citiem tekstiem, kuri mūsu gadsimtā ir plaši pieejami.

 

 

Brīvmūrnieku Senā un Sākotnējā Memfisa-Misraim Rita

Cienījamā Trīsstūra "Akhet" Nr.132 Rīgas Austrumos

oficiālā mājas lapa