Nauma Nadeždina, rakstnieka, psihologa un teologa “sarunas par galveno!” (krievu val.):

Garīgās literatūras krātuve

Lasītava

audio lekcijas

Text Box:

Igors kudrjavcevs, sertificēts ārsts, Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents, Psiholoģisko pētījumu centra direktors,

Verbālās Rezonanses metodikas autors, Cigun skolotājs (latviešu un krievu val.):

MARUTA VOITKUS—LŪKINA, praktizējoša dievture (latviešu val.):

Ar īpašu atļauju un sadarbībā ar Lamas Conkapas Maskavas Budistu Centru, publicējam budistu mūka, cienījamā

Geše Džampa Tinlej  lekcijas  (krievu val.):

lasitava@tvnet.lv

Resursi internetā:

Dž.Krišnamurti, rakstnieks, orators par filozofiskām un garīgām tēmām (krievu val.):

Iepazīsti sevi un tu iepazīsi pasauli un dievus!”

 

/Taless,

(640/624-548/545 p.m.ē.), sengrieķu filozofs un matemātiķis/

DAINIS OZOLIŅŠ, fiziķis, filozofs un folkloras pētnieks  (latviešu val.):

CITAS LEKCIJAS (latviešu val.):

>   Kristīgās Meditācijas Tradīcijas Pagātnē un Šodien

>   Par faktiem, realitātes vērtējumu, ierobežojumiem u.c.  

Text Box: >   Latvju Dainu un indiešu Vēdu kopsakarības